Ser ut som det blir lite med spesifikke kurs for våre diagnoser i 2017!
Denne artikkelen munner ut i spørreundersøkelsen de gjennomførte med en del HSPere i 2014.
Selv om det er HSP som nevnes i denne artikkelen, er nok temaet like aktuelt for de med Ataksi