Div medlemsinformasjon (oversikt)

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA
14. desember 2018

Medlemsmøter/årsmøte 2019

Dette året vil vi ha to medlemsmøter inkl. årsmøte, samt et arrangement i regi av noen av medlemmene våre.

Møtene gjennomføres på følgende datoer:

  • Torsdag 04.04.2019 Årsmøte - Varsel om ordinært årsmøte 2019 (word)
  • Onsdag 09.10.2019 Medlemsmøte
  •  En gang mellom 20.06.2019 og 01.08.2019 Er det planlagt en båttur på Oslofjorden med en egen arrangementskomite
    (flere detaljer kommer etterhvert)
 Med forbehold om endringer!

Møtene avholdes på Lærings og mestringssenteret Aker sykehus - bygning 41b, Trondheimsveien 235 i Oslo

Protokoller fra styre-/års-/medlemsmøter

Referater fra NASPA representasjoner