Div medlemsinformasjon

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA
03. januar 2018

Medlemsmøter/årsmøte 2018

Dette året vil vi ha tre medlemsmøter inkl. årsmøte.

Møtene gjennomføres på følgende datoer:

  • Lørdag  21.04.2018 kl. 1600 Årsmøte på Comfort Runway hotel Gardermoen
  • Onsdag 13.06.2018 kl. 1830 Medlemsmøte
  • Onsdag 17.10.2018 kl. 1830 Medlemsmøte
 Med forbehold om endringer!

Møtene avholdes på Lærings og mestringssenteret Aker sykehus - bygning 41b, Trondheimsveien 235 i Oslo

Protokoller fra styre-/års-/medlemsmøter

Referater fra NASPA representasjoner