Koronaviruset fører til luftveissykdom (kalt covid-19) med variable symptomer fra veldig milde luftveissymptomer til meget alvorlig viruslungebetennelse.

Folkehelseinstituttet har (per 31.03.20) definert enkelte grupper som har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

  • Eldre personer (over 65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker og har overvekt/fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp
  • Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) har økt risiko

Det viktigste er at ren spastisk parese eller ren cerebellær ataksi i seg selv IKKE gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (koronavirussykdom).

Noen pasienter kan imidlertid ha tilleggsymptomer som vi må anta kan gi risiko for mer alvorlig sykdomsforløp. Dette vil gjelde personer som har stor påvirkning av tale/svelgfunksjon eller redusert hostekraft. Personer med nedsatt pusteevne vil være i risikogruppe.

Det vil altså som oftest være behov for en individuell vurdering om hvorvidt en person med HSP eller ataksi er i risikogruppe for alvorlig forløp av koronavirussykdom.

Vi anbefaler våre pasienter med HSP og arvelig ataksier å følge de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet og myndighetene.

Folkehelseinstituttets sider om koronavirus

Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd for personer i risikogrupper

Se også informasjon fra Frambu om koronasmitte og sjelden diagnose

Vennlig hilsen

Forskningsmiljøet som arbeider med HSP og arvelig ataksi ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
v/Siri Lynne Rydning
Klinisk stipendiat og lege Nevrologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus
Institutt for Klinisk medisin
Universitetet i Oslo