– ADMIN NASPA

Vi har startet en prosess  for å samle og distribuere informasjon om vår diagnoser  til
  • Leger
  • Fysioterapeuter
  • Tannleger
  • Pårørende
  • Diagnostiserte
I den forbindelse har vi kontaktet  Frambu, Sunnaas sykehus og Ullevål Universitetsykehus Resultatet av disse møtene var at informasjon skal legges ut på sidene til Frambu, hvor de er oppdaterte og så relevante som mulig. På denne siden …

Følg oss!

NASPA
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
naspa@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen