Som en følge av smittefare ved Corona virus må ordinært årsmøte som var berammet 25.03.20 avlyses,

NASPA vil sende ut innkalling til nytt årsmøte når smittesituasjonen er under kontroll

Med vennlig hilsen
Norsk Forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)
Hovedstyret
Jarle Sterner /s/leder