Hereditær Ataksi eller HA, Arvelig Ataksi, foreningen i Danmark kaller den Spinocerebellær Ataksi.

Arvelige ataksier brukes som en felles betegnelse på en lang rekke arvelige sykdommer med balanse- og koordinasjonsvansker som dominerende symptom. Medisinske årsaker er mange og omfatter et stort spektrum av ulike sykdommer og utviklingsforstyrrelser.

Når man har HA har man symptomer som gangustøhet, svekket koordinasjon i hender, syns problemer og svelgvansker. Det er hyppig start i voksen alder for de dominante formen. I de recessive formene er det en tidlig start og alvorligere prognose. Ataksi har relativt langsom progresjon. (Progresjon=utvikling)

Oppdatert informasjon om diagnosene:

Arvelige Ataksier – HA  (Hereditær Ataksi) Hentet fra Frambus nettsider

Ellers anbefales det på det sterkeste å vedlegge relevant informasjon fra disse lenkene i en søknadsprosess mot det offentlige. De offentlige saksbehandlere har som regel ikke mulighet til å innhente slik informasjon selv. Da blir det ofte et vedtak på hva saksbehandleren tror, og det slår som regel ikke positivt ut for det det gjelder. Oss med en sjelden diagnose er kanskje mer utsatt for slike vedtak?

Frambus nettside frambu.no kan det være lurt å benytte seg av når det gjelder informasjon om de mer generelle utfordringene sjeldenfeltet har, og for å benytte seg av deres tilbud i større bredde.

Se også/ Ataxia links below

Scandinavian Ataxia links

English Ataxia links