Vi har startet en prosess  for å samle og distribuere informasjon om vår diagnoser  til

  • Leger
  • Fysioterapeuter
  • Tannleger
  • Pårørende
  • Diagnostiserte

I den forbindelse har vi kontaktet  Frambu, Sunnaas sykehus og Ullevål Universitetsykehus

Resultatet av disse møtene var at informasjon skal legges ut på sidene til Frambu, hvor de er oppdaterte og så relevante som mulig.

På denne siden vil vi oppdatere vårt arbeid med dette , siden det vil ta litt tid å få dette på plass hos Frambu.no legger vi ut referater fra møtene her.

Referat møte Frambu 110523

Referat møte med Sunnaas 070623

Referat møte Ullevål 060623