Norsk Forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/ -Ataksi (NASPA) er en landsforening for mennesker med diagnosene Hereditære Ataksier (HA) og Hereditære Spastiske Parapareser (HSP), deres pårørende og andre interesserte.

Rettigheter


Likepersoner i NASPA

Våre likepersoner er frivillige som kan gi støtte på veien når du står i en krevende situasjon, eller bare trenger noen å snakke med om HSP/Ataksi. Arbeidet baserer seg på […]

Vår historie

NASPA ble stiftet våren 2004, og ble høsten 2006 tilknyttet Norges Handikapforbund (NHF). NASPA arbeider med tilbud i det offentlige rom for de diagnostiserte/pårørende og fagpersoner, som Frambu, Beitostølen m.m. Vi arbeider […]

Nyhetsbrev

Her kan du lese nyeste og tidligere nyhetsbrev fra NASPA. Nyhetsbrev nr 1/2017 (wordfil) Nyhetsbrev nr 2/2016 (wordfil) Nyhetsbrev nr 1/2016 (wordfil) Nyhetsbrev nr 2/2015 (wordfil) Nyhetsbrev nr 1/2015 (wordfil)

Tillitsvalgte NASPA

Tillitsvalgte 2021 – 2023 Leder: Jarle Sterner Valgt for 1 år i 2021 Mobil: 920 28 277 Nestleder: Rune Johansen Valgt for 2 år i 2021 Kasserer: Eva Røstad Valgt […]

Vedtekter

Her er foreningens vedtekter, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 06. desember 2006. Revidert på årsmøtet 27. april 2016. VEDTEKTER FOR Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi § 1 Navn Foreningens navn er: Norsk […]

Medlemsinformasjon

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA. Medlemsmøter/årsmøte 2020 Dette året vil vi ha to medlemsmøter inkl. årsmøte, samt et arrangement i […]

NAV – Husbanken – Hjelpetilbud

Se lenkene lengere ned på siden for aktuell informasjon. NAV/Husbank/Kommunale tilbudslenker: Søknadsskjemaer for alle NAVs tjenester til privatpersoner Informasjon vedrørende søknad om hjelpemidler – på nav.no Bilsøknad (wordfil) Informasjon vedrørende […]