Norsk Forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/ -Ataksi (NASPA) er en landsforening for mennesker med diagnosene Hereditære Ataksier (HA) og Hereditære Spastiske Parapareser (HSP), deres pårørende og andre interesserte.

Bil

Hvis funksjonsnedsettelsen din gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du ha rett til bilstønad. Hvem kan få bilstønad? Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke […]

Likepersoner i NASPA

Våre likepersoner er frivillige som kan gi støtte på veien når du står i en krevende situasjon, eller bare trenger noen å snakke med om HSP/Ataksi. Arbeidet baserer seg på […]

Vår historie

NASPA ble stiftet våren 2004, og ble høsten 2006 tilknyttet Norges Handikapforbund (NHF). NASPA arbeider med tilbud i det offentlige rom for de diagnostiserte/pårørende og fagpersoner, som Frambu, Beitostølen m.m. Vi arbeider […]

Nyhetsbrev

Her kan du lese nyeste og tidligere nyhetsbrev fra NASPA. Nyhetsbrev nr 1/2017 (wordfil) Nyhetsbrev nr 2/2016 (wordfil) Nyhetsbrev nr 1/2016 (wordfil) Nyhetsbrev nr 2/2015 (wordfil) Nyhetsbrev nr 1/2015 (wordfil)

Tillitsvalgte NASPA

Tillitsvalgte 2019 – 2020 På grunn av Covid-19 kunne ikke årsmøte avholdes i 2020, tillitsvalgte som var på valg i 2020 blir sittende til årsmøte i 2021. Leder: Jarle Sterner […]

Vedtekter

Her er foreningens vedtekter, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 06. desember 2006. Revidert på årsmøtet 27. april 2016. VEDTEKTER FOR Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi § 1 Navn Foreningens navn er: Norsk […]

Medlemsinformasjon

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA. Medlemsmøter/årsmøte 2020 Dette året vil vi ha to medlemsmøter inkl. årsmøte, samt et arrangement i […]

NAV – Husbanken – Hjelpetilbud

Se lenkene lengere ned på siden for aktuell informasjon. NAV/Husbank/Kommunale tilbudslenker: Søknadsskjemaer for alle NAVs tjenester til privatpersoner Informasjon vedrørende søknad om hjelpemidler – på nav.no Bilsøknad (wordfil) Informasjon vedrørende […]