Norsk Forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/ -Ataksi (NASPA) er en landsforening for mennesker med diagnosene Hereditære Ataksier (HA) og Hereditære Spastiske Parapareser (HSP), deres pårørende og andre interesserte.

Vår historie

NASPA ble stiftet våren 2004, og ble høsten 2006 tilknyttet Norges Handikapforbund (NHF). NASPA arbeider med tilbud i det offentlige rom for de diagnostiserte/pårørende og fagpersoner, som Frambu, Beitostølen m.m. Vi arbeider […]

Tillitsvalgte NASPA

Tillitsvalgte 2023 – 2024 Leder: Rune Johansen Valgt for 1 år i 2023 Mobil: 94 32 43 90 Nestleder: Jan Reidar Birkeland Valgt for 2 år i 2023 Kasserer: Eva […]

Likepersoner i NASPA

Våre likepersoner er frivillige som kan gi støtte på veien når du står i en krevende situasjon, eller bare trenger noen å snakke med om HSP/Ataksi. Arbeidet baserer seg på […]

Rettigheter


Vedtekter

Her er foreningens vedtekter, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 06. desember 2006. Revidert på årsmøtet 27. april 2016. VEDTEKTER FOR Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi § 1 Navn Foreningens navn er: Norsk […]

Medlemsinformasjon

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA. Medlemsmøter/årsmøte 2023 Dette året vil vi ha to medlemsmøter inkl. årsmøte, samt et arrangement i […]

Lokallag


Barnegruppa

Her vil det i nær fremtid komme mere opplysninger. Siden er under arbeid. (Bildet tatt juli 2021, og er fra vår tur til Dyreparken i Kristiansand)

NAV – Husbanken – Hjelpetilbud

Se lenkene lengere ned på siden for aktuell informasjon. NAV/Husbank/Kommunale tilbudslenker: Søknadsskjemaer for alle NAVs tjenester til privatpersoner Informasjon vedrørende søknad om hjelpemidler – på nav.no Bilsøknad (wordfil) Informasjon vedrørende […]