Aktivitets hjelpemidler

Leverandører av aktivtets hjelpemidler, sykler og lign: P.S. Er ikke logo aktiv med nettadresse, betyr det at vi ikke får markedsstøtte fra valgte leverandør. Bano Life: Stor leverandør av alle typer sykler, flere spennende aktivitets hjelpemidler til både sommer og vinter, som f.eks piggekjelke og kajakk utstyr. Sykkelfronter «Lipo Smart» til rullestoler, aktivitets hjelpemidler, håndsykler, […]

BPA Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Funksjonshemmede med stort assistansebehov har rett til å få assistansen organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Norges Handikapforbund har laget en BPA-verktøykasse som grundig beskriver BPA-ordningen, rettigheten i lovverk og rundskriv, saksbehandling og klageprosessen. Se nedenfor: Hva er BPA?         BPA skal sikre grunnleggende menneskerettigheter Likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse Forsvarlighetskravet Retten til BPA? […]

Hjelpemidler

Hjelpemidler og rettigheter Har du en funksjonsnedsettelse, vil du trolig ha nytte av tekniske hjelpemidler som kan løse praktiske utfordringer i hverdagen. Rullator, manuell og elektrisk rullestol, løfteplattform, heis og bil er noen eksempler på tekniske hjelpemidler. Det finnes hjelpemidler til bruk hjemme og hjelpemidler som kan gjøre det mulig å være i aktivitet, eller […]

Bil

Hvis funksjonsnedsettelsen din gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du ha rett til bilstønad. Hvem kan få bilstønad? Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv. Dette kalles […]