Tillitsvalgte 2019 – 2020

På grunn av Covid-19 kunne ikke årsmøte avholdes i 2020, tillitsvalgte som var på valg i 2020 blir sittende til årsmøte i 2021.

Leder:

Jarle Sterner
Valgt for 1 år i 2019

Mobil: 920 28 277

Nestleder:

Rune Johansen
Valgt for 2 år i 2019

Kasserer:

Eva Røstad
Valgt for 2 år i 2019

Styremedlemer:

Sekretær Ingerid Ringheim

Valgt for 1 år i 2019

Linda Olsen

Valgt for 2 år i 2018

Jan Reidar Birkeland
Valgt for 2 år i 2019

Varamedlemmer:

2.Vara Hanne Bogstad
Valgt for 1 år i 2019

Vara  Ørnulf Kristiansen

Valgt for 1 år i 2019