NASPA og Norges Handikapforbund (NHF) følger personopplysningsloven. Det er viktig for oss å være åpne om de personopplysningene vi samler inn, og om hvordan disse personopplysningene brukes og deles.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle som gir fra seg personopplysninger til NASPA og Handikapforbundet. Personvernerklæringen er ment å hjelpe deg til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn slike opplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har.

Vi behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, støttespillere, nettbrukere og kursdeltagere. Behandlingen er både elektronisk og/eller på papir. Vår behandling av sensitive og andre personopplysninger oppfyller kravene i personvernlovgivningen.

Personopplysninger som innhentes og lagres

NASPA og Handikapforbundet innhenter og lagrer personopplysninger for å kunne tilby deg en tilpasset og personlig kommunikasjon. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, epost, kjønn, fødselsdato/personnummer.
Vi lagrer opplysninger om medlemskap, støtte og deltagelse på aktiviteter for å gi deg mest mulig relevant informasjon og materiell.

E-post er ikke en sikker kanal og benyttes derfor ikke til å formidle sensitive personopplysninger. Dersom vi mottar e-post med sensitive personopplysninger, lagres opplysningene på et sikkert sted, eposten slettes og korrespondansen fortsettes pr telefon, post eller i personlig møte.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Norges Handikapforbund bruker informasjonskapsler for at tjenestene på nettsiden vår skal fungere.

Ingen av informasjonskapslene medfører en sikkerhetsrisiko for deg, og du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler eller resette ditt samtykke for nhf.no nederst på denne side.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned på siden.

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?

Vi benytter ofte eksterne leverandører av datasystemer til registrering av enkelte personopplysninger. Eksempler eksterne systemer er medlemsregisteret, verktøy for påmelding til arrangement og spørreundersøkelsesverktøy.

Vi bruker også leverandører til utsendelser av brev og epost.

Leverandørene får kun tilgang til de opplysningene de trenger til det oppdraget de er satt til å gjennomføre. De vil ikke ha anledning til å benytte informasjonen til andre formål og vi har avtale med dem om at informasjonen skal slettes etter at utsendelsen er gjennomført eller behovet for registrering er opphørt.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene som vi har registrert om deg. Du kan be om retting, sletting og tilpasning av dine opplysninger. Ta kontakt med oss på:

Tel: 24 10 24 00 (telefontid 09.00 – 15.00)

E-post: nhf@nhf.no

Ta også gjerne kontakt med oss om du spørsmål, kommentarer eller ønsker mer informasjon.

Alle som behandler personopplysninger i det daglige arbeidet i NHF-organisasjonen har ansvar for å følge Personopplysningsloven. Hensikten med Personopplysningsloven er å gi oss som enkeltpersoner mer kontroll over hva som registreres om oss og å avverge at opplysninger kommer på avveie og misbrukes. Dette er positivt for oss alle og loven består av viktige hensyn vi må ivareta overfor medlemmer, tillitsvalgte, støttespillere og samarbeidspartnere.

Vi har et ansvar for å ivareta personopplysningene til alle som er engasjert i NASPA og Handikapforbundets arbeid på en god måte. Personopplysninger er enkelt forklart enhver opplysning som kan knyttes til en person. For eksempel navn, alder, epost, postadresse, telefonnummer, IP-adresse, bilde m.m. Vi må sikre at personers opplysninger er korrekte og oppdaterte, ikke befinner seg steder de ikke skal og ikke kommer på avveie slik at det kan bli misbrukt.

Å ivareta personvernet dreier seg kort sagt om hvordan personopplysninger sikres ved å begrense innsamling av informasjon, lagring, sletting, deling og være bevisst på å alltid få oppdaterte og riktige lister ved aktiviteter. Å ivareta menneskers personopplysninger er spesielt viktig når det gjelder det som heter sensitive personopplysninger (helse, rase, religion, politisk tilhørighet).

Viktige prinsipper og rutiner for tillitsvalgte
Nedenfor følger informasjon om viktige prinsipper og rutiner som vi alle må kjenne til og følge når vi innhenter, lagrer, deler og sletter. Vi ber om at du setter seg godt inn i dette slik at du kan ivareta personvern i arbeidet som tillitsvalgt.

Ønsker du å avslå bruken av coockies anbefaler vi deg å besøke:

nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/