Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/

 

 

 

Vi har laget sjekklister for ramper for rullestolbrukere(TEK 17 §12) og gangatkomst for bygninger med universell utforming (TEK 17 §8)

Disse sjekklistene kan brukes til å verifisere at krav er fulgt i nye boliger og næringsbygg

 

Sjekkliste TEK 17 § 12-16. Rampe

Sjekkliste TEK 17 § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming